Wat is telemarketing?

door | apr 16, 2020 | conversie

Wat is telemarketing?

Waar een hamer onmisbaar is voor een timmerman is de telefoon het ultieme gereedschap voor een verkoper. Zonder telefoon zou veel communicatie tergend langzaam gaan. Afspraken op locatie kosten veel tijd, WhatsApp is vaak te informeel en mailboxen lopen al over. Een sympathiek telefoongesprek kan dan ook wonderen doen om de vaart erin te houden. Toch zagen wij tot twee jaar geleden nog veel weerstand tegen het inzetten van deze werfmethodiek. Zonde, want het inzetten van telemarketing is een zeer handige en effectieve manier om informatie uit te wisselen. Vandaar dat we de vraag: “Wat is telemarketing?” graag onder de loep nemen.

Iedereen kent de films waarin gestoorde headset cowboys, met telefoonboeken in de hand, mensen als makke lammetjes door de telefoon heentrekken om een deal te sluiten. Klinkt voor een aaqntal mensen gaaf, is het niet. Door dit soort idioterie ontstond er veel weerstand richting telemarketing. Deze agressieve vorm van verkoop heeft het imago van bellen dan ook veel schade toegebracht. Vandaar dat de overheid en brancheverenigingen ingrepen met wetten en (gedrags)codes.

En met positief resultaat!

Uiteraard kan Your Business Developer niet voor de gehele sector spreken, maar de afgelopen twee jaar signaleren wij wel dat telefoongesprekken veel vaker als: gevraagd, gelegen, informerend en bovendien activerend worden bestempeld. Waar opdrachtgevers de afgelopen tijd vroegen om de belwerkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden zien we dat de vraag naar deze vorm van persoonlijke aandacht juist enorm aantrekt.

Wat is telemarketing?

Telemarketing is: Het telefonisch aan de man brengen van producten en diensten en een vorm van marketing. Dit werk wordt uitgevoerd door telemarketeers, telefonische verkopers of ook wel agents (marketingtermen, z.d.). Er bestaan verschillende vormen van telemarketing. Om het overzichtelijk te houden delen we ze in twee categorieën op:

  • Inbound, de (mogelijke) klant belt zelf op.
  • Outbound, de organisatie benadert de (mogelijke) klant.

Beide vormen van telemarketing vragen om andere vaardigheden. De inbound  telemarketeer is vaak op hoog niveau servicegericht aan het werk. De outbound telemarketeer zoekt actief naar nieuwe kansen voor de organisatie en enthousiasmeert mensen voor producten en diensten. De twee manieren van telemarketing zijn cruciaal om potentiële en bestaande klanten verder te helpen.

”Informatie delen moet een doel dienen.”

Door mensen als mensen te behandelen – en dus niet als een ‘afboekcode’ – kun je via telemarketing op een empathische wijze mensen enthousiasmeren en activeren om duurzame relaties met jouw merk aan te gaan. Consumenten en organisaties vinden het prettig om relevante informatie en aanbiedingen te ontvangen. Daarmee komen we direct bij de kern van communicatie: Informatie delen moet een doel dienen. Ga nooit communiceren om maar te communiceren maar bedenk waarom je de interactie met jouw publiek aan wil gaan. Het inschakelen van een business developer kan je helpen met je het zoeken naar groeikansen, het ontwikkelen van marketingplannen en een implementatieplan.

We like you too, telemarketing

Telemaketing als onderdeel van een interactief keuzepalet.

Telemarketingcampagnes moeten nooit een stand alone zendcampagnes zijn maar onderdeel van een interactief keuzepalet. Een mogelijkheid die in kan worden gezet wanneer iemand aangeeft gebeld te willen worden. Andere informatiedragers om een-op-een te communiceren zijn bijvoorbeeld email, instant messaging, per post of een (bedrijfs)bezoek. Steeds vaker krijgen wij ook veragen om via video calling werfcampagnes uit te zetten. Ook hiervoor geldt dat deze communicatiemethode nooit los moeten worden ingezet. Een goede mix van communicatiemogelijkheden biedt het beste conversieresultaat.

Solide CRM-systemen zoals Hubspot, Pipedrive en het Nederlandse SalesTarget maken het tegenwoordig bovendien mogelijk om informatie vanuit verschillende kanalen te managen. We zien dan ook dat veel callcenters de transitie maken naar multi-channel organisaties. Ze focussen zich niet meer enkel op belwerkzaamheden maar bieden een communicatiepakket uitgevoerd door goed opgeleide communicatieprofessionals.

Om nuttig te communiceren met de doelgroep lopen wij bij werfactiviteiten altijd onderstaande checklist af:

  1. Begrijpen we écht wat we aanbieden?
  2. Staan we achter de dienst(en)/ product(en)?
  3. Snappen we waarom de informatie voor sommige mensen meer dan relevant is?
  4. Hebben we toestemming om met deze mensen contact op te nemen?
  5. Hoe ziet de communicatiegeschiedenis eruit?
  6. Wat is de meest logische vorm van informatie distributie?
  7. Kunnen we de informatie reduceren tot twee zinnen?

Wanneer we geen duidelijk antwoord hebben op één van deze controlevragen is het tijd om weer terug naar de tekentafel te gaan.

Terugkomend op de vraag: “Wat is telemarketing?’’ Telemarketing is een communicatiemethode die plaats vindt middels een telefoongesprek. De telemarketeer wordt gebeld (inbound). Of een medewerker kan ‘naar buiten’ bellen (outbound). Vaak is telemarketing onderdeel van een groter communicatiepalet. Het is een zeer snelle en daarmee efficiënte manier om (potentiële) klanten individueel van informatie te voorzien.

Telefonische opvolging, en het steeds vaker ingezette videobellen, horen in onze ogen altijd overwogen te worden om toe te voegen aan het servicepakket van een slimme werfcampagne.